خاور مسقف داخل شهر یک سرویس

۳ ساعت

4 نیروی باربر 550,000تومان
خاور مسقف داخل شهر یک سرویس

3 ساعت

3 نیروی باربر 500,000تومان
خاور مسقف حومه ی تهران
یک سرویس

3 ساعت

3 نیروی باربر 630,000تومان

 

1-حمل بار بیشتر از ۳ طبقه با ازای هر طبقه مبلغ 10,000تومان اضافه می گردد.

۲-هزینه ی حمل یخچال ساید بای ساید – ‍صندوق نسوز و پیانو به صورت جدا محاسبه می گردد.

3-برای اطلاع از تعرفه ی حمل بار به شهرستان با شماره ی تلفن 1843 تماس حاصل فرمایید.

 

Share This: